Städarkitekten - Kunskap Kompetens Kvalitet Entré v.4 Våra tjänster Om Städarkitekten Kontakta oss
Våra tjänster

RengöringsSystemet®


Referenser

Carina Antonsson, 
Skaraborgs Städ AB


"Efter noggrann genomgång av de på marknaden förekommande städplaneringsprogrammen, föll Skaraborgs Städ AB.s val på Städarkitektens planeringsprogram.
Efter att ha använt programmet nu under ett år kan vi säga att det valet har vi inte ångrat! Programmet fyller våra behov av kalkylering både hos befintliga kunder och vid offerter till nya kunder.
Vi kan snabbt gå in och göra alternativa kalkyler till kund, där sparar vi väldigt mycket tid. En annan del som vi använder är att göra städschema till vår personal med olika färg för olika städdagar, det bidrar mycket till att bibehålla en hög städkvalitet hos kunderna.
Skulle vi få problem eller behöver hjälp med funktioner i programmet så ställer alltid Städarkitekten upp med hjälp och råd omgående.
Flera kunder har uttryckt sitt gillande över ritningarna i färg, som åskådliggör vad kunden vill att vi skall göra och hur ofta.
Vi är mycket nöjda med Städarkitektens städplaneringsprogram och använder det så gott som dagligen i vår verksamhet.
Jag kan verkligen rekommendera andra som funderar på att investera i ett städplaneringsprogram att välja Städarkitekten!"


Monica Dahlbäck,
Beställningssamordnare Försvarsmakten


”FM använder RengöringsSystemet för upphandling och uppföljning.

Att kunna dokumentera alla ytor, frekvenser och golvmateriel i ett system förenklar både framtagning av faktaunderlag till upphandlingar och den löpande uppföljningen under avtalsperioden.
Som ex att golvmateriel finns dokumenterat underlättar vid beställningar av golvunderhåll.

Programmet ger oss också möjlighet att lätt se om priser för tillkommande och avgående ytor och frekvenser är relevanta.

FM har i sin upphandling även fastställt kvalitetskrav enligt INSTA 800 som grund för kvalitetssäkring av uppdraget i våra lokaler. Arbetet med att slumpa ut lokaler och att fullt ut använda RengöringsSystemet vid kvalitetssäkring pågår”


Hans-Göran Wakander,
marknadsansvarig Kontorsstädning AB


"I syfte att få ett säkert och exakt system för kalkylering och inmätning av ritningar, har vi vid undersökning av marknaden för sådana system, funnit att det Städarkitekten har att erbjuda till fullo tillgodoser våra krav och behov.

Användningsområdena för vår del är många, bl. a.

  • att beräkna städyta och arbetstid för kunder och prospects
  • att i takt med förändringar hos våra kunder snabbt uppdatera åtagandet
  • att göra städområden och veckoplaner
  • att kostnadskalkylera
  • att göra kostnadsfördelningar hos de kunder som så önskar
  • att skapa underlag för INSTA 800 samt traditionella kvalitetskontroller att redovisa vilka ytor som storstädats/golvvårdats under året.

Vi är mycket nöjda med det systemet erbjuder och ser i framtiden ännu fler användningsområden.
Den hjälp och back up som erbjuds via Städarkitekten är högklassig, dessutom är hjälpen förknippad med glädje och snabbhet."

< Tillbaka

  

 


© Städarkitekten