Städarkitekten - Kunskap Kompetens Kvalitet Entré v.4 Våra tjänster Om Städarkitekten Kontakta oss
Våra tjänster

Städupphandling


Vårt koncept att ta fram ett genomarbetat och väl dokumenterat förfrågningsunderlag bygger på lång och gedigen erfarenhet från branschen.

Våra städupphandlingsunderlag fokuserar på funktion och resultat och vi rekommenderar
INSTA 800 (nordisk städstandard) för kvalitetsuppföljning.

Städupphandling

Våra tjänster
Kundanpassade städlösningar

 

Vi vet av erfarenhet att det går att effektivisera städningen med ett gott städresultat och en bra städkvalitet.

Beroende på den verksamhet som bedrivs krävs ibland en mer specialiserad och flexibel städning. Kvalitetskraven på städning står idag i fokus samtidigt som kostnadsbesparingar skall genomföras.

Vi gör en analys/nulägesbeskrivning av er städverksamhet.
Vår rapport innehåller åtgärdsprogram, förbättrings- och förändringsförslag, ekonomiska vinster och eventuella investeringsbehov.

Med Städarkitektens kundanpassade städlösningar har flera företag inom både privat och offentlig verksamhet uppnått ett positivt resultat.

< Tillbaka

 

Några av våra upphandlingsuppdrag

- Siemens
- Ovako Steel
- Svenska Mässan
- Stora Enso
- Tyresö Församling
- Ystad Hamn Logistik
- Got Event

Referenser

Jan Karlsson, inköpschef,
Svenska Mässans Stiftelse

"När det var dags för oss att göra en ny upphandling av städning insåg vi att vi behövde professionell hjälp eftersom vi har så varierade städbehov i våra olika verksamheter, mässor, restauranger, möten och kontor
.
Efter en tids sökande efter en konsult i dessa frågor hittade vi till Städarkitekten.
Jag är mycket nöjd med det samarbete och det sätt som Städarkitekten har skött uppdraget tillsammans med oss. Uppdraget bestod i att hitta ett bra sätt att avgränsa städuppdragen på och att välja den städmetod som är mest lämpad för respektive verksamhetsområde. Skapa förfrågningsunderlag, sammanställa inkomna anbud och till sist framtagande av ett avtalsförslag.
Att arbeta med Städarkitekten har varit väldigt givande för oss och jag kan varmt rekommendera företaget
."

Per Gornitzka, Ansv. för fastighetsförvaltning,
Siemens Tjänster AB

"När vi stod inför upphandling av städning för 70 000 kvm ville vi gå grundligt tillväga. Städning utgör den i särklass största enskilda posten i underhållsbudgeten och rymmer i hög grad en kvalitetsaspekt som kan vara svårbedömd.
Upphandling av städning är således ett av de viktigaste (och svåraste) beslut man har att fatta som fastighetsförvaltare.
Vi hade en del tankar och idéer om vilka krav vi ville ställa på en ny städentreprenör, och hur man kunde få städningen mer kostnadseffektiv, men för att komma vidare behövde vi hjälp utifrån.
De krav vi ställde på vår samarbetspartner var:
1. Konsultföretag med hög integritet och utan bindningar till något städbolag.
2. Egna erfarenheter som städentreprenör.
3. Kreativ och öppen för nya idéer och lösningar.
4. Kunna omsätta våra idéer till förfrågningsunderlag och avtalshandlingar.
Städarkitekten har till fullo motsvarat våra förväntningar i alla dessa avseenden och har dessutom varit trevlig och lättsam att jobba med.
Jag vill ge de bästa rekommendationer."


© Städarkitekten